Goede doelen

Er zijn in Nederland veel kinderen die vanwege verdrietige omstandigheden niet meer thuis kunnen
wonen. Tot hun 18e jaar verblijven zij dan op een woongroep, in een gezinshuis of pleeggezin. Als ze 18
worden loopt die jeugdhulp in principe af, maar veel van deze jongeren zijn dan nog helemaal niet aan
toe het aan op eigen benen staan. Dat is voor iedere jongere van die leeftijd niet eenvoudig maar
zeker niet als je al een erg ingewikkeld leven achter de rug hebt. Er is daarom behoefte aan opvang en begeleiding van
deze doelgroep. En dat is precies wat Gezinshuis Zeldenrust (al enkele jaren actief in Hoevelaken) in 2023 opstart. Aan
ons erf grenst een gebouw, we noemen het ‘De Loods’ dat geschikt is gemaakt om te wonen met plek voor vier
jongeren. Deze jongeren werken onder begeleiding van het gezinshuis, in twee jaar fasegewijs toe naar zelfstandigheid.


Wens.
Het is voor de jongeren belangrijk om te kunnen wonen op een plek waar ze zich veilig voelen en die ze als een
inspirerende leefomgeving ervaren. De Loods heeft geen tuin. Wel is er ruimte om aan de kant van het zuiden en
westen een gezellig zitje in te richten. Ook is er nog geen goede fietsenstalling. Om dit alles in te richten zijn er
financiƫle middelen nodig.

Dit familiehuis brengt twee generaties bij elkaar. Pleegkinderen met een rugzak worden
hier opgevangen en ouderen van wie de mantelzorger even rust nodig heeft (respijtzorg).
Stichting familiehuis Nooitgedagt heeft ten doel om het familiehuis en andere pleegouders
in de omgeving van Hoevelaken en Nijkerk te ondersteunen met opvoedvragen en hun netwerk uit te breiden. Door
uitbreiding van hun netwerk is pleegzorg langer vol te houden. De stichting wil in Hoevelaken en omgeving
pleegkinderen financieel ondersteunen. Dit kan door bijvoorbeeld bij te dragen aan zwemlessen, cadeautjes voor
biologische ouders te bekostigen en ander soorten kosten die pleegouders tegenkomen en niet vergoed worden.
Daarnaast wil de stichting het familiehuis ondersteunen in aanleg en onderhoud van speeltoestellen en
dierenverblijven.

Wens. Een skelter om het buitenspelen te stimuleren en daarnaast ook het contact met andere kinderen in de buurt.