Lions Bloembollenactie – Kleurrijk het voorjaar in!

Welkom


Nederland staat bekend om haar molens en dijken, maar natuurlijk ook om bloembollen! Bloembollen zijn fleurige en originele producten die leuk zijn om te verkopen. Na een koude en kale winter zijn we in het voorjaar weer toe aan mooie bloemen en vrolijke kleuren in de tuin. Bloembollen planten in het najaar is een manier om al vroeg in het jaar
een sprankelende voorjaarstuin te hebben.

Waarvoor?
– Nederlandse Bijenhoudersvereniging, Afdeling Nijkerk (Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken)
– Rogge-akker Hoevelakense Bos / Bram vd Klundert

We zamelen niet alleen geld in voor een goed doel, maar we maken samen ook een ander blij met een fleurig product!

Zo vlak voor de winter een perfect moment om de bollen te planten. Diversiteit aan bloemen betekent diversiteit aan insecten die de bloemen als voedsel gebruiken. Wanneer je bloembollen in het najaar plant kun je zelfs vanaf februari al genieten van vrolijke bloemen in de tuin. De beste tijd van het jaar om de bloembollen te planten is in oktober en november. Dan is er nog weinig sprake van nachtvorst en kan de bol zich optimaal voorbereiden op de winter.
Als de temperatuur vroeg in het jaar al daalt naar zo’n tien graden, is het ook mogelijk de bollen in september te planten. Voor een zachte winter geldt het omgekeerde: als het nog niet vriest en de temperaturen hoog zijn voor de tijd van het jaar, kun je ze ook nog in december planten.

Hoe werkt het?
Bestel en betaal tot 2 oktober je bloembollen online op deze website,. Bestellen en betalen kan eenvoudig via het online bestelformulier. Ophalen is op 22 oktober tussen 10:00 en 15:00 op de Brink in Hoevelaken.

De goede doelen

Het Hoevelakense Bos en de akker naast de Veenwal. Wat gebeurt daar?
Sinds vorig jaar wordt deze akker op alternatieve manieren bewerkt die naast een belangrijk visuele ervaring ook lokaal bier en brood gaat opleveren waar veel enthousiaste reacties voor zijn. De akker naast de Veenwal is het meest publiek en daar wil de pachter, Bram van de Klundert, de ecologische, landschappelijke en historische kwaliteit verbeteren. De akker in het Hoevelakense Bos is al eeuwen in gebruik. De laatste decennia voor de teelt van mais
wat niet erg interessant was. Nu wil Bram weer landschappelijk, historisch en ecologisch interessante granen gaan verbouwen. Insecten, vogels en zeldzame akkeronkruiden komen terug. Van de opbrengst wordt lokaal bier en brood gemaakt. De eerste producten zijn inmiddels geproduceerd.

Wens
Het is belangrijk goed te communiceren over de vraag wat er te zien is op de akker, welke ecologische doelen worden nagestreefd en welke producten waar zijn te bereiken. Een goede website zou hier van grote betekenis zijn. Een bijdrage vanuit de Bloembollenactie van de Lions Club kan de de ontwikkeling van een interactieve website voor de mensen in het dorp, de gemeente, de regio verder stimuleren en mogelijk maken.

Op facebook van Bram van de Klundert is allerlei informatie te vinden.

De Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Wat is dat?
De Nederlandse Bijenhouders Vereniging zorgt ervoor dat het houden van (honing)bijen wordt bevorderd. Insecten in het algemeen en bijen in het bijzonder zijn van groot belang voor de natuur. Zij zorgen voor de bestuiving van planten en zijn zodoende heel belangrijk voor het voortbestaan van onze planeet. Het goede doel voor Nijkerk De NBV afdeling Nijkerk draagt lokaal bij aan het opleiden en begeleiden van nieuwe imkers. Daarnaast geeft de NBV voorlichting over de bijen en het houden van bijen: hoe leven ze, hoe is een bijenvolk opgebouwd, hoe planten ze zich voort en welke rol spelen ze in de natuur. Binnen de gemeente Nijkerk is de vereniging betrokken bij diverse plannen met betrekking tot de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving. Zo denken we mee over verbetering van de biodiversiteit en zijn leden betrokken bij bijvoorbeeld het akkerranden-project.

Wens
De vereniging beschikt aan de Oude Barneveldseweg (naast restaurant Moeke) in Nijkerk over een bijenstal die nog steeds voorzien is van asbest dakplaten. Alhoewel dit geen acuut gevaar oplevert, heeft de vereniging de wens om dit dak op termijn te vervangen. De kosten van deze vervanging zijn fors en kunnen niet worden bekostigd uit de contributie van de leden. Een bijdrage vanuit de Bloembollenactie van de Lions Club kan de vervanging van het dak eerder mogelijk maken!


Meer informatie: https://nijkerk.bijenhouders.nl/

Tot 22 oktober!